ส่วนหน้าแรก

โปรแกรมสำเร็จรูป ร้านอาหาร / RESTAURANT 3soft1rest

ระบบ : ร้านอาหาร ,ภัตตาคาร ,ผับ ,เธค ,เล้าน์ ,กาแฟ ,ลานเบียร์

ระบบ : ไนท์คลับ ,ค๊อฟฟี่ช๊อป ,หมูกะทะ ,บาร์บีคิว ,บุฟเฟ่ต์ ,ชาบู ,บ่อตกกุ้ง,ตกปู

ระบบ : ร้านอาหารญี่ปุ่น ,ร้านอาหารเกาหลี

โปรแกรมร้านอาหาร   restaurant โปรแกรมใช้กับเครื่องคอมฯทั่วไปได้ มีทั้งระบบ Stand Alone / Client / Tablet  สามารถปริ้นออเดอร์ เข้า ครัว,บาร์น้ำ ได้ทันทีระบบควบคุมการทำงานของโปรแกรม ตั้งแต่การ  * จองโต๊ะ  * เปิดโต๊ะ * ป้อนจำนวนลูกค้า * นำสมาชิกลงโต๊ะ * กำหนดพนักงานผู้สั่งรายการ * ป้อนออเดอร์ * ย้ายโต๊ะ  * รวมโต๊ะ  * แยกรายการชำระ * เช็คบิล * รับเงิน * ทอนเงิน  * ปิดโต๊ะ * ออกใบเสร็จรับเงิน * ฝากเหล้า  * กำหนดส่วนลด * กำหนดค่าบริการ * VAT * ยกเลิกรายการ * ค่าดริ้ง * ค่าห้อง  * รายงานสรุปยอดขายรายวัน,เดือน,ปี  * ตัดสต็อค  * เก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดบิล และสามารถส่งข้อมูล ไปเพื่อบันทึกบัญชีที่ระบบบัญชี ใช้ง่าย

Featured Features

โปรแกรมร้านอาหาร 3soft1rest

Back Office

3soft1rest 

โปรแกรมมีระบบการทำงานต่าง ๆ ดังนี้

 1. ระบบการตั้งโซน + โต๊ะ จำนวนไม่จำกัด
 2. ระบบการควบคุมพนักงานบริการ ในการเปิดโต๊ะ และรับ Order
 3. ระบบการรับจองโต๊ะ เช็คโต๊ะว่าง รับจองโต๊ะล่วงหน้าได้
 4. ระบบแสดงสถานะโต๊ะ สาหรับพนักงานต้อนรับหน้าร้าน เพื่อดูว่าโต๊ะใดว่าง ลูกค้าไปนั่งโต๊ะ
 5. ระบบแสดงหน้าโต๊ะ จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ และแสดงเวลารวมที่ใช้บริการ
 6. ระบบควบคุม (การรับ Order) การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม กำหนดราคาได้หลายราคา
 7. ระบบควบคุม (การรับ Order) การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม กำหนดรายการพ่วงและจำนวนพ่วง
 8. ระบบควบคุม

  In general the procedure for argumentative essay writing is much like that of composing essays that are different but paper writing service a few specifics are to examine. You might also see essay illustrations. Today it is possible to join too ( it’s free of charge ! ) ) It is not a must however should you care on your topic, it is going to be resembled in your writing. You might also see essay. You can see personal essay. You could also see essay. In conclusion, an argument essay has to be logical from starting to finish. Without regard to the quantity or variety of study demanded, a very clear

  How can I compose an essay for you? Writing an essay can be simple once you’ve got a subject that you want to earn the most of. You be sure the essay is well organized and can give your reader all the

  Writing an essay is a undertaking that is challenging, but there are plenty of essay writing solutions that you can avail from as a way to make your writing easy. There is lots of Essay college essay writing service Writing Services online that you can pick from, some have great rates, some have quality and poor customer service is only offered by a few. So be sure to check the price first before you pick. All of these are helpful tips on essay writing solutions for you.

  information that he wants. You can compose an essay for me and give my reader essay writing service all the information he needs to take the test if he/she can eventually become a legal resident of the USA and see. I am hoping that you will give me some hints for writing an essay for me.

  thesis must be set by argumentative essays and follow rationale. An argumentative essay is. It is essential to be mindful an argumentative article and an essay could be similar, but they vary greatly when it comes to the sum of research and pre-writing involved.

  ยอดการใช้ของสมาชิก ทั้งเงินสด และ รายการสินค้า
 9. ระบบเช็คบิลพิมพ์ใบสรุปยอดออกได้รวดเร็ว ถูกต้อง ไม่ต้องรอเช็คบิลนาน
 10. ระบบควบคุมพนักงานแคชเชียร์  เก็บเงิน และยกเลิกรายการลูกค้า
 11. ระบบคุมสต็อคสินค้าคงเหลือทั้งเครื่องดื่ม และวัตถุดิบในครัว มีรายงานตรวจสอบยอดได้ตลอด
 12. ระบบการรับชำระเงิน คิดเงิน ทอนเงิน ปิดโต๊ะ ออกใบเสร็จ/ใบกากับภาษี ต่อพ่วงกับลิ้นชักเงิน
 13. สามารถสั่งอาหารนอกเมนูได้
 14. สามารถส่ง Order เข้าครัว บาร์ได้ทันที ระบุหมายเหตุ การสั่งอาหารเข้าครัวได้เช่น เผ็ดมาก
 15. สามารถป้อน Order ได้หลายใบในโต๊ะเดียว
 16. สามารถย้ายโต๊ะ รวมโต๊ะ ต่อโต๊ะ แยกโต๊ะ ยกเลิกโต๊ะได้ และตรวจสอบรายการอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งไปแล้วได้
 17. สามารถกาหนดรหัสผ่านของแคชเชียร์แต่ละคนได้ และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน
 18. สามารถรับชาระได้ทั้งเงินสด บัตรเครดิต คูปอง เงินเชื่อ ค่ารับรอง หรือผสมหลายอย่าง
 19. เก็บประวัติลูกค้าหรือสมาชิกได้ ดูได้ว่าลูกค้าชอบทานอะไร มาแต่ละครั้งทานอะไร
 20. กำหนดส่วนลดได้หลากหลายเช่นลดเฉพาะอาหาร เครื่องดื่มไม่ลด หรืออาหาร เครื่องดื่ม เป็น% หรือเป็นจำนวนบาท
 21. สาหรับอาบ อบ นวด สปา คาราโอเกะ เล้าจน์ โคโยตี้ คิดค่าดริ้งไปรวมกับค่าอาหารเครื่องดื่มได้
 22. มีรายงานตรวจสอบยอดรวม ค่าบริการ ค่าดริ้ง เพื่อนำไปคิดคอมมิชชั่นได้
 23. เช็คสต็อค เหล้าฝากคงเหลือ เหล้าฝากหมดอายุ ตรวจสอบได้ตลอด
 24. สามารถค้นดูบิลเก่าย้องหลังได้ และพิมพ์ได้
 25. รายงานสรุปยอดขาย สามารถส่งยอดเข้า mail ได้เป็นรายวัน
 26. รายงานสินค้าคงเหลือ
 27. รายงานยอดขายของพนักงาน รายงานเป็นรายวันหรือกำหนดช่วงวันที่เองได้
 28. รายงานยอดขายของพนักงาน แยกยอดของสมาชิก และทั่วไป
 29. รายงานยอดขายลูกค้าหรือสมาชิก (Member)
 30. รายงานสรุปยอดขายของอาหารและเครื่องดื่มแยกตามกลุ่มรายการ หรือตามประเภท
 31. รายงานตรวจสอบการ ยกเลิกรายการสินค้าทั้งหมด
 32. รายงานสามารถ export เป็น excel word ได้
 33. มีระบบเก็บเงินสดลูกค้า (สั่งรายการแล้วเก็บเงินเลย)

คุณลักษณะเด่น

โปรแกรมบริหารร้านอาหาร

 • กำหนดโซนและโต๊ะ สั่งเมนูรายการที่ลูกค้าต้องการลงโต๊ะ (สั่งกี่ครั้งก็ได้)
 • การสั่งเมนูรายการให้ลูกค้า กำหนดชื่อพนักงานผู้สั่งรายการ
 • ป้อนรายการและจำนวนไม่จำกัด
 • พนักงานสามารถเช็ตยอดเงิน และจำนวนรายการได้ทันที โดยไม่ต้องถามแคชเชียร์
 • รายงานจำนวนเมนูรายการที่ออกให้ลูกค้าในแต่ละวัน หรือกำหนดวันได้
 • รายงานยอดขายของพนักงานในแต่ละวัน หรือกำหนดวันได้

โปรแกรมบริหารร้านกาแฟ

 • กำหนดเป็นคิว ในการรับออเดอร์
 • กำหนดโซนและโต๊ะ สั่งเมนูรายการที่ลูกค้าต้องการลงโต๊ะ
 • กำหนดแคชเชียร์สามารถเก็บเงินลูกค้าได้ทันที
 • กำหนดเมนูรายการเป็นชุดได้
 • รายงานจำนวนเมนูรายการที่ออกให้ลูกค้า ในแต่ละวัน หรือกำหนดวันได้

โปรแกรมบริหารร้านผับ

 • กำหนดโซนและโต๊ะ เป็นระบบเก็บเงินสด
 • การสั่งเมนูรายการให้ลูกค้า พนักงานผู้สั่งรายการ สามารถออกใบเช็คบิลให้ลูกค้าได้เองทันที เพื่อเก็บเงินในแต่ละครั้งที่สั่งรายการ และนำเงินส่งแคชเชียร์ตามยอดที่เก็บ
 • กำหนดโซนและโต๊ะ สั่งเมนูรายการที่ลูกค้าต้องการลงโต๊ะ
 • การสั่งเมนูรายการให้ลูกค้า กำหนดชื่อพนักงานผู้สั่ง
 • รายงานยอดขายของพนักงานในแต่ละวัน หรือกำหนดวันได้
 • รายงานจำนวนเมนูรายการที่ออกให้ลูกค้า ในแต่ละวัน หรือกำหนดวันได้

โปรแกรมบริหารร้านเล้าน์

 • ระบบเปิดโต๊ะของSALE เพื่อลงยอด  
 • ระบบเปิดโต๊ะและลงสมาชิก ในโต๊ะที่เปิด
 • ในการใช้บริการของสมาชิก
  สามารถตัดยอดของสมาชิกที่สมัครไว้ในแต่ละโปรได้
 • ระบบคำนวณจำนวนดื่มของPR  ที่ตั้งค่าเวลาไว้
 • กำหนดโซนและโต๊ะ สั่งเมนูรายการที่ลูกค้าต้องการลงโต๊ะ
  (คัดยอดสมาชิก
  อัตโนมัติ)
 • การสั่งเมนูรายการให้ลูกค้า กำหนดชื่อพนักงานผู้สั่งรายการ
 • รายงานยอดขายของพนักงานและยอดSALE ,PR ในแต่ละวัน หรือกำหนดวันได้
 • รายงานจำนวนเมนูรายการที่ออกให้ลูกค้า ในแต่ละวัน หรือกำหนดวันได้

โปรแกรมบริหารร้านบาร์บีคิว , บุฟเฟ่ต์

 • กำหนดโซนและโต๊ะ เป็นระบบเก็บเงินสดหรือเก็บเงินภายหลัง(ตามลูกค้า)
 • กำหนดโซนและโต๊ะ สั่งเมนูรายการที่ลูกค้าต้องการลงโต๊ะ
 • ระบบเปิดโต๊ะเพื่อลงจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ หรือมาเพิ่มภายหลัง
 • เก็บเงินตามจำนวนลูกค้าต่อคนที่มาใช้บริการ
 • หน้าจอของโปรแกรมแสดงเวลารวมที่ลูกค้ามาใช้บริการ
 • กำหนดเมนูรายการเป็นชุดได้
 • กำหนดเมนูรายการแบบมีรายการพ่วง
 • รายงานจำนวนเมนูรายการที่ออกให้ลูกค้า ในแต่ละวัน หรือกำหนดวันได้