นโยบายความเป็นส่วนตัว

ราคา / PROMOTION

โปรแกรมสำเร็จรูปร้านอาหาร Restaurant  (3soft1rest)

https://3soft1res.com/wp-content/uploads/2019/09/pa_po-1.jpg

โปรแกรมใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ มีทั้งระบบ StandAlone/Client/Server/Tablet

โปรแกรมสำเร็จรูป ร้านอาหาร 3soft1rest

ระบบ : ผับ, เธค, เล้าน์, ไนท์คลับ, ค๊อฟฟี่ช๊อป 

ระบบ :  ร้านอาหาร , หมูกะทะ, บาร์บีคิว, บุฟเฟ่ต์, ชาบู

ระบบ : กาแฟ, บ่อตกกุ้ง, ตกปู, ลานเบียร์

…………………………………………………………………………………………………

โปรแกรมระบบ ภัตตาคาร ,ผับ ,เล้าน์

ราคา 30,000 – 50,000บาท

ลงโปรแกรม 3soft1rest  1 ชุด ได้  5เครื่อง 

  • เครื่องแคชเชียร์   1-2 เครื่อง  
  • เครื่องลูก   2 -3 เครื่อง  (เครื่องสั่ง Order)

***จ่ายเงินค่าโปรแกรมครั้งเดียวใช้ได้ตลอดอายุของร้านค้า***

***โปรแกรมอยู่ที่ร้านของแต่ละร้าน เลยครับ***

(ราคาเฉพราะค่าsoftware ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์) 

essaymoment

…………………………………………………………………………………………………

โปรแกรมระบบ ร้านอาหาร 

ราคา 5,000 บาท และ ราคา 10,000 บาท

ราคา 5,000 บาท  ลงในเครื่องแคชเชียร์   1 เครื่อง

ราคา 10,000 บาท  ลงโปรแกรม 3soft1rest 1 ชุด ได้  3เครื่อง 

  • เครื่องแคชเชียร์   1 เครื่อง  
  • เครื่องลูก   2 เครื่อง  (เครื่องสั่ง Order)

 

***จ่ายเงินค่าโปรแกรมครั้งเดียวใช้ได้ตลอดอายุของร้านค้า***

***โปรแกรม อยู่ที่ร้านของแต่ละร้าน เลยครับ***

(ราคาเฉพราะค่าsoftware ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์)  

…………………………………………………………………………………………………

โปรแกรมระบบ ร้านกาแฟ, ลานเบียร์ 

  • ราคา 5,000 บาท  ลงในเครื่องแคชเชียร์   1 เครื่อง

 

***จ่ายเงินค่าโปรแกรมครั้งเดียวใช้ได้ตลอดอายุของร้านค้า***

***โปรแกรม อยู่ที่ร้านของแต่ละร้าน เลยครับ***

(ราคาเฉพราะค่าsoftware ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์)