นโยบายความเป็นส่วนตัว

ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ: http://3soft1res.com

ราคา / PROMOTION

โปรแกรมสำเร็จรูปร้านอาหาร Restaurant  (3soft1rest)

โปรแกรมใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ มีทั้งระบบ StandAlone/Client/Server/Tablet

โปรแกรมสำเร็จรูป ร้านอาหาร 3soft1rest

ระบบ : ร้านอาหาร ,ภัตตาคาร ,ผับ ,เธค ,เล้าน์ ,กาแฟ ,ลานเบียร์

ระบบ : ไนท์คลับ ,ค๊อฟฟี่ช๊อป ,หมูกะทะ ,บาร์บีคิว ,บุฟเฟ่ต์ ,ชาบู ,บ่อตกกุ้ง,ตกปู

ระบบ : ร้านอาหารญี่ปุ่น ,ร้านอาหารเกาหลี

…………………………………………………………………………………………………

โปรแกรมระบบ ภัตตาคาร ,ผับ ,เล้าน์

              ราคา 30,000 – 50,000บาท

ลงโปรแกรม 3soft1rest  1 ชุด ได้  5เครื่อง 

  • เครื่องแคชเชียร์   1-2 เครื่อง  
  • เครื่องลูก   2 -3 เครื่อง  (เครื่องสั่ง Order)

***จ่ายเงินค่าโปรแกรมครั้งเดียวใช้ได้ตลอดอายุของร้านค้า***

***โปรแกรม

There are a lot of individuals who are currently looking for thesis writer dissertation writers and the more the better. If you’re a student who’s in the process of accomplishing your PhD, then you are going to wish to be able to find dissertation writers which can allow you to write your own research papers. Writing is an important part of it all. You wish to be able to produce something that you are proud of. This may be accomplished through the support of an expert author who be certain you have all the help you need to get the dissertation that you have always wanted and can work together with you.

อยู่ที่ร้านของแต่ละร้าน เลยครับ***

(ราคาเฉพราะค่าsoftware ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์) 

…………………………………………………………………………………………………

โปรแกรมระบบ ร้านอาหาร  Restaurant

              ราคา 15,000 บาท

ลงโปรแกรม 3soft1rest 1 ชุด ได้  3เครื่อง 

  • เครื่องแคชเชียร์   1 เครื่อง  
  • เครื่องลูก   2 เครื่อง  (เครื่องสั่ง Order)

ราคา 10,000 บาท  (ลงในเครื่องแคชเชียร์   1 เครื่อง)

***จ่ายเงินค่าโปรแกรมครั้งเดียวใช้ได้ตลอดอายุของร้านค้า***

***โปรแกรม อยู่ที่ร้านของแต่ละร้าน เลยครับ***

(ราคาเฉพราะค่าsoftware ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์)  

…………………………………………………………………………………………………

โปรแกรมระบบ ร้านกาแฟ  Coffee shop  3soft1rest

ราคา 5,000 บาท  (ลงในเครื่องแคชเชียร์   1 เครื่อง)

***จ่ายเงินค่าโปรแกรมครั้งเดียวใช้ได้ตลอดอายุของร้านค้า***

***โปรแกรม อยู่ที่ร้านของแต่ละร้าน เลยครับ***

(ราคาเฉพราะค่าsoftware ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์) 

…………………………………………………………………………………………………